texture.jpg

Podklady pro výrobu vinylů

Kontaktujte nás
sablona-dpi-1
vinyl-plain
vinyl-plain
sablona-dpi-2
poradím, jak na to.. poradím, jak na to..

výroba vinylových desek

Audio podklady Audio podklady Audio podklady

  • Hlídejte si maximální doporučenou dobu audiozáznamu pro jednu stranu desky.
  • Pamatujte, že se podmínky záznamu i přehrávání u vinylových desek se zmenšujícím se průměrem ke středu desky zhoršují, zejména pro vysoké kmitočty. Proto umisťujte hudebně nejnáročnější a důležité skladby primárně na začátek vinylové desky.
  • Vyhýbejte se použití formátu desky SP (single, 7“) 33 otáček za minutu, kde jsou možnosti záznamu i reprodukce nejvíce limitovány. Není-li jiné řešení, počítejte s kompromisy.
  • Nepřehánějte to s využíváním psychoakustických procesorů.
  • Master nahrávku kontrolujte nejen subjektivně (poslechem), ale pokud možno i objektivně měřičem korelace (nesmí být v červeném poli nebo v záporných hodnotách) a analyzátorem kmitočtového spektra (signál nesmí obsahovat nepřiměřeně velké složky na dolním a hlavně pak na horním konci pásma).
  • Odfiltrujte složky signálu, které se nepodílejí na subjektivním vjemu při reprodukci, tedy  subakustické signály pod 20 Hz (lépe už pod 40 Hz) a složky na horním konci akustického pásma – nad 16 kHz. Předejdete tím problémům při záznamu i reprodukci.
  • Nízké kmitočty akustického pásma pod cca 300 Hz musí být ve fázi. Pokud je při sloučení obou kanálů do mono patrný nápadný úbytek basů, znamená to, že snímek je nevhodně zpracován pro vinylovou desku.

výroba vinylových desek

Tracklist Tracklist Tracklist

  • Nedílnou součástí podkladů je i tracklist. Je třeba uvést názvy všech skladeb vč. případných bonusů a skrytých tracků. Dále hrací doby všech tracků a celkový čas pro každou stranu. V poznámce připište případné anomálie, zvláštní efekty atd.
  • Do výroby předávejte master vždy až po důkladné kontrole, bez mechanického poškození, s přiloženou průvodní dokumentací. Ověřte si, zda údaje na tracklistu (tj. počet, pořadí, názvy a časy skladeb, na jedné i druhé straně desky) souhlasí s realitou na masteru, s podklady pro tisk etiket, obalů a dalších tiskových příloh. Rozpory vzniklé v důsledku nesouladu v podkladech nemohou být předmětem pozdější reklamace.
  • Požadujete-li dodatečné úpravy nebo zpracování vůči masteru (např. změny pořadí, vypuštění některých skladeb, zhotovení kompilace apod.), popište instrukce srozumitelně v dokumentaci. Dbejte na to, aby bylo jednoznačně patrné, co je na dodaném nosiči (nosičích) a  co má být na konečném výrobku.

Doba záznamu Doba záznamu Doba záznamu

Pro běžnou hudbu

12“ (LP) – 33 otáček19,3 min. hudby / strana
12“ (LP) – 45 otáček14,3 min. hudby / strana
10“ – 33 otáček13,6 min. hudby / strana
10“ – 45 otáček10,0 min. hudby / strana
7“ (SP) – 33 otáček6,9 min. hudby / strana
7“ (SP) – 45 otáček5,1 min. hudby / strana

Pro techno apod.

12“ (LP) – 33 otáček11,4 min. hudby / strana
12“ (LP) – 45 otáček8,4 min. hudby / strana
10“ – 33 otáček8,0 min. hudby / strana
10“ – 45 otáček5,9 min. hudby / strana
7“ (SP) – 33 otáček4,0 min. hudby / strana
7“ (SP) – 45 otáček3,0 min. hudby / strana
texture.jpg

Grafické podklady pro výrobu vinylových desek Grafické podklady pro výrobu vinylových desek Grafické podklady pro výrobu vinylových desek

Připravili jsme pro vás přehledně všechny soubory, které budete potřebovat pro výrobu vinylů a jejich obalů

Šablony a návody
note1
note2
note2
note2
note1
note1
sssdede