texture.jpg

Ochrana osobních údajů

Přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů společnosti TreeFrog
Kontaktujte nás
sablona-dpi-2
sablona-dpi-1
víme, co je dobrý.. víme, co je dobrý..

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Společnost Tree Frog s.r.o., Poděbradská 777/9a, 190 00 Praha 9, IČ: 08471479, DIČ: CZ08471479. Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 319487

2. Jaké Vaše osobní informace zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb tj. v rámci objednávky, nabídky služeb a produktů, využití online formuláře, využití poptávkového formuláře a realizací obchodní transakce.

Jedná se o následující údaje: fakturační informace (jméno, příjmení, adresa, bankovní spojení), dodací adresa (jméno, příjmení, adresa), kontaktní osoba (jméno, příjmení), telefonní spojení, emailová adresa.

Dále pak na našich stránkách používáme cookies třetích stran služby Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost TreeFrog nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Do analýz návštěvnosti Google Analytics pouze nahlížíme a zjištěné informace nezpracováváme. Více informací najdete v sekci Cookies a jejich využití.

3. Cookies a jejich využití

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Na našich stránkách Cookies nepoužíváme s výjimkou analýzy návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tyto cookies třetích stran slouží  pouze pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost TreeFrog nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies služby Google Analytics.

4. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je nabídka a realizace zakázkové výroby CD/DVD/Vinylových desek/Audiokazet a s tím související výroby obalů a tiskovin, včetně doplňkové služby  Album cloud. Dále pak adresná nabídka produktů a služeb souvisejících s touto výrobou.

5. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a mají k nim přístup pouze odpovědní zaměstnanci TreeFrog s.r.o. a dále pak smluvní partneři zajišťující běh a podporu informačních systémů firmy. Smluvní partnery si pečlivě vybíráme na základě schopnosti zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • Externí účetní firma
 • Externí správci a poskytovatelé IT podpůrných systémů.

Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Za účelem plnění smluvního vztahu o dodávce zboží a Vámi udělenému souhlasu, můžeme předat informace o doručovací adrese, včetně emailového kontaktu a telefonu našim smluvním přepravcům.

6. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné zcela zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

7. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat z hlediska již realizované obchodní transakce na základě zákonných povinností po dobu 10 let.

8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů v poptávkovém formuláři můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@treefrog.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

9. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktní emailovou adresu info@treefrog.cz  nebo nás kontaktujte písemně na naší adrese: Tree Frog s.r.o., Poděbradská 777/9a, 190 00 Praha 9, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

sssdede